Col.legi Sant Francesc

SALA D'ESTUDI

Oberta de les 14h a les 14’50h.

SERVEI DE PRESTEC

De moment no ens és possible dur a terme el préstec de llibres. Es podran consultar a les hores en que la biblioteca resta oberta com a sala d’estudi.