President:

Antoni Monserrat Daviu

Representants de la Titularitat:

Fra Tomeu Pont i Parera

Fra Francesc Quetglas Santandreu

Fra Gori Mateu Estarellas

Representants del Professorat:

José Bover Alvarado

Catalina T. Gual Aguiló

Francesc Batle Carbonell

Antoni Villalonga Massanet

Representants dels Pares i Mares:

Catalina Cirer Adrover

Manuel Barceló Echeto

Margarita Izcue Capó

Francisca Nicolau Mayol

Representants dels Alumnes

Mireia Alemany Salar

Elena Martínez Revuelta

Representant del P.A.S.

Stayko G. Kodzhagogov