DIRECCIÓ

P. Tomeu Pont  Director General  direccio@santfrancesc.net

Antoni Monserrat  D. Acadèmic ESO i Batxillerat  tonimonserrat@santfrancesc.net

Francesc Batle  Director Acadèmic d’EI i EP  direccio.primaria@santfrancesc.net

Miquel Covas Calafell  Subdirector  miquelcovas@santfrancesc.net

Antoni Villalonga Massanet  Cap d’estudis  tonivillalonga@santfrancesc.net

Antònia Tomàs  Coordinadora d’EP  antonia.tomas@santfrancesc.net

Joan Prohens Sastre  Cap del Dpt. D’orientació  joan.prohens@santfrancesc.net

COORDINADORS/ORES

d’E.I.:   Pilar Pallicer  pilar.pallicer@santfrancesc.net

Coordinadora d’E.P.:   Antònia Tomàs  antonia.tomas@santfrancesc.net

Seccions Europees:   Celine Elser  

D’activitats extraescolars:   Miquel Flexas  miquel.flexas@santfrancesc.net

EQUIP DEL DPT. DE PASTORAL

Fra Tomeu Pont T.O.R.  direccio@santfrancesc.net

Fra Alfonso Vivern T.O.R

Antoni Villalonga  tonivillalonga@santfrancesc.net

Xaxier Úriz

Mariluz Martínez

Mayka Giménez

Catalina Galmés

Antonio García

Debora Ruíz

Bel Girard

Antònia Tomás  antonia.tomas@santfrancesc.net