Col.legi Sant Francesc

ELS FRANCISCANS T.O.R.

Els religiosos del Tercer Orde Regular de Penitència de Sant Francesc d´Assís tenen el seu origen es remunten a la fi del s.XIII, amb un estil de vida entroncat amb el moviment penitencial franciscà, de caràcter laic.

A partir del 1.443, s´instituí en Congregació General de caràcter regular, gràcies al papa Eugeni IV. El Tercer Orde Regular, estès a Itàlia, França, Croàcia i Espanya entre altres països va tenir diverses regles de vida, entre elles la m&eactue;s coneguda fou la de Lleó X, de 1.521.

L´Orde fou reformat durant el regnat de Felip II, tot i que mantenia una depend`ncia dels Framenors. A la fi de l´Antic Règim, tengu´ vàries províncies. però no tengué mai convents a Mallorca. Amb la desamortització de Mendizabal, desaparagué com a Orde a l´Estat Espanyol. A Mallorca, la T.O.R. es va restaurar al l´antic convent franciscà de Sant Bonaventura de Llucmajor, quan el 1.878 iniciaren vida de comunitat Antoni Ripoll, Macià Cardell i Joan Garau, membres tots ells d´una congregació de laics de caràcter local.

A partir del 1.878, adoptaren un estil de vida consemblant a la dels terciaris seglars franciscans i es dedicaren a l´ensenyament dels infants, a la catequesi i als serveis religiosos de l´església de l´ex-convent de Sant Bonaventura. Amb el temps es convertiren en el Tercer Orde Regular, unint-se a l´any 1.906 al Tercer Orde Regular de penitència de Sant Francesc, amb seu a Roma, a Sant Cosme i Damià.

Un orde de dret pontifici, que a mès construïa el grup de Mallorca amb Província religiosa, mantenint l´autonomia i tenint la seu a Mallorca, com eren els desitjos del bisbe Campins. La Província espanyola de la Immaculada Concepció seria el nom que tendria aquella congregació fundada el 1.878, a partir de 1.906. És en aquest moment quan comença l´expansió per Mallorca,on fundaren convents a Artà (1897), Palma (1.906), Inca (1.909), Santuari de Cura (1.913) i la Porciúncula (1.914).

En canvi, a partir del anys vint començaren les fundacions fora de Mallorca: Roma, Texas (1.924), Viena (1.936), Madrid(amb vàries fundacions a partir de 1.940), Toledo (1.942), Mèxic i Brasil (1.951), Barcelona (1.952) i Perú (on a partir de 1.961 a més d´una parròquia a Lima, tenen cura de la prelatura apostòlica de Huamachuco.)

La Identitat pròpia dels Franciscans del Tercer Orde Regular és l´ensenyament, el ministeri parroquial, les obres de misericòrdia, la proximitat als necessitats del quart món i les missions al tercer món, tot imbuït d´una espiritualitat franciscana, essent portadors de la Pau, el bé i la reconciliació i la lloança a Déu per tota la Creació. Aquest espiritualitat sempre arrelada dins la tradició penitencial de L´Orde.