Col.legi Sant Francesc

HISTÒRIA DEL CENTRE

El col·legi de Sant Francesc és un centre educatiu de titularitat franciscana, situat al centre històric de la ciutat de Palma, al carrer Ramón Llull número 1.

Inicialment fou (1.939-1.949) una escola de primer ensenyament dirigida pel pare Joan Ramón, que tenia la seu al lloc que ocupa (1.995) la Casa de Cultura, del carrer esmentat.

El 1.949 s´iniciaren les obres del col·legi, promogudes pel pare Antoni Bauzà, amb l´assessorament del pare Joan Cerdà, i el patrocini d´Elionor Servera de March.

Es bastí al solar que anteriorment havia ocupat l´oratori del Venerable Orde Tercer,enderrocat a 1.949. Fou inaugurat (1.952) pel cardenal Spellman, arquebisbe de Nova York, amb l´assistència del ministre d´educació, Joaquin Ruiz Gimenez. El projecte fou realitzat per Josep Ferragut Pou.

L´edifici, des de la seva creació, ha estat sotmès a múltiples reformes per adaptar-lo a les exigències dels diferents sistemes educatius i a les seves necessitats, àdhuc en l´actualitat es van plantejant millores a les instal·lacions per poder oferir una educació de gran qualitat.

Els dos pisos i planta baixa inicials s´han anat ampliant progressivament per passar de 164 alumnes en el curs 1.951-52 als 1.102 que té en l´actualitat.

Durant el decenni de 1.950, el centre assolí una rellevància del primer ordre, coincidint en la transformació socioeconòmica que es produí a Mallorca i l´auge de l´ensenyament privat de caràcter religiós. De llavors ençà el centre ha mantingut el prestigi d´oferir un ensenyament de qualitat lligat als valors franciscans, innovant en recursos humans, tecnològics i didàctics. Tengué (1.967-90) pensionat i una escolania seràfica (1.952).

Es vé publicant anualment des de la seva fundació un butlletí del "Col·legi Sant Francesc", on es recullen totes les informacions i esdeveniments del curs. Es manté en plena activitat un Cor de Nins Cantors de consolidat prestigi.

A més, durant el deceni de 1.970 impulsà la Jovintut Seràfica unida intimament a la seva cofraria que cada any actúa com li pertoca en les ceremònies religioses de la Setmana Santa i formant part d´ella gran nombre de cofrares.

El deceni de 1.980 s´hi creà el "Club Esportiu San Francisco". Al 1.994 s´hi funda l´"Associació d´Antics Alumnes" que manté un espai d´encontre entre totes les generacions que han rebut instrucció al centre, amb activitats recreatives i culturals.

Han estat directors del centre Fra. Antoni Nicolau Bordils (T.O.R.),Fra Esteve Cloquell Vallespir (T.O.R.), i Fra Antoni Riera Lliteras (T.O.R.). Des de l´any 1.989 fins 1996 fou director acadèmic Fra Jaume Genovard Font (T.O.R.) qui assumí des de la darrera data fins a setembre del 2001 la Direcció General dels centres franciscans A partir d'aquest moment pren la Direcció General dels centres franciscans Fra Tomeu Pont Parera (T.O.R.). Fou director acadèmic durant el curs 1.996-97 Rafel Bosch Sans, i en l'actualitat ho són Antoni Monserrat Daviu (ESO i BATX) i Francesc Batle Carbonell (EP i EI).