Col.legi Sant Francesc

OFERTA EDUCATIVA

El Col·legi Sant Francesc és un centre educatiu de confessionalitat catòlica-cristiana i de titularitat franciscana situat al centre històric de la Ciutat de Palma de Mallorca.

Actualment s´imparteixen els cicles educatius següents:

NIVELL
UNITATS
Educació Infantil
6 (Concertat)
Educació Primària
12 (Concertat)
E.S.O.
12 (Concertat)
1r Batxillerat
2 (Concertat)
2n Batxillerat
2 (Concertat)
Cicle Formatiu Grau Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
1 (concertat)

 

La distribució de grups i places es fa com expressa el següent quadre:

 

El Centre disposa d´un gran nombre de professionals de l´ensenyança així com de perfectes instal·lacions per poder dur a bon terme les seves tasques docents.

Així mateix el Col·legi, amb ajuda de tots els seus integrants,duu a terme gran nombre d´activitats extraescolars que van des del món dels esports, al món de la música "Nins Cantors" passant per les imprescindibles activitats pastorals de l´Orde Religios Franciscà... tot junt vist des d´un punt de vista periodístic a la famosa "Revista de Sant Francesc" o al Butlletí Informatiu del Centre "On Line".

Juntament amb l´orde religiós, un conjunt de 45 professors i professores imparteixen classes als nivells d´Educació Primària i Secundària, amb edats entre els 24 i 63 anys.

Totes aquestes tasques educatives, en el sentit més ampli de la paraula, són les que conformen el caràcter propi d´aquesta institució per la que han passat multitud de promocions d´entre les que es troben molts importants personatges de la vida mallorquina i que formen part de la recent creada Associació d´Antics Alumnes del Col·legi Sant Francesc.

Amb data de dia 2/11/2010, el Consell Escolar del Centre va aprovar el nou Reglament de Règim Intern que regeix el funcionament del Centre.