SantFrancesc 

Confraria

L’any 1930 el pare Miquel Alorda (T.O.R.) va fundar la Confraria de la Joventut Seràfica, caracteritzada per l’austeritat, la senzillesa, la germanor, la serietat a la desfilada i el seu hàbit de caire penitencial.

El vestuari de la mateixa consta d’hàbit talar de color cendra amb antifaç esmussat, escut de la Confraria brodat al pit, cordó franciscà, creu de fusta sense polir al costat, sandàlies i serafí amb cordó blau passat pel coll.

Pel que fa als passos, la Confraria en porta dos. “El Sant Enterrament”, creat per l’escultor Jaume Mir, i el pas de “La Creu”, composició feta pels mateixos confrares. És un element d’ornamentació pla, auster i amb lluminositat senzilla.

Trobareu mes informació a la web: http://www.serafica.net/serafica/Inici.html