SantFrancesc 

Escola de música i arts escèniques

El Col·legi Sant Francesc amb la Fundació Pare Cerdà T.O.R., us agraeixen el vostre interès en l'Escola de música i arts escèniques d'aquesta casa que ha començat el curs 2023-2024.


Amb aquesta fundació volem recollir la gran tradició musical i artística de la província i del Col·legi.


Creim que l’art de la música està present en la majoria de moments de les nostres vides. Quan escoltam o feim música, adquirim innumerables efectes positius, ja que afecta al nostre cervell i ajuda al nostre desenvolupament perquè augmenta la comunicació neuronal així com l’elasticitat i plasticitat d’aquest.


Es pot deduir que el treball musical en grup, per als alumnes, és una eina que més endavant a la vida, serà summament important per a les interaccions personals i humanes que tenguin, sigui quina sigui la seva decisió professional.


La disciplina de la música educa en valors, promovent una estimació en aquest art, la col·laboració entre els membres del grup, la constància en l’estudi, la satisfacció que produeix l’esforç, la superació personal i col·lectiva, i la feina ben feta.


La música és bàsica per a l’educació i formació integral, ajuda a controlar els estats d’ànim i el control de l’ansietat degut al seu efecte catàrtic, així com també a baixar els nivells de cortisol.


També ajuda a augmentar la memòria, l’atenció i la concentració, així com millora la facilitat per a resoldre problemes matemàtics. Millora el llenguatge, l’aprenentatge dels idiomes i la fluïdesa d’expressió gràcies a l’oïda. Estimula la imaginació i la creativitat ja que es treballa la part dreta del cervell. Ajuda a la vida, a saber estar, a socialitzar, promou la disciplina i l’hàbit a la rutina diària, i amb ella, a l’augment de l’autoestima i de la salut.


La constància és molt important, és un aprenentatge, i per això s’aconsella que una vegada començades les activitats, els alumnes tenguin el compromís de mantenir l’estudi durant tot el curs, ja que és un bon sistema per aprendre a afrontar la vida.


Als alumnes els hi agrada la pràctica instrumental, manipular, produir, generar, i per això el projecte d’aprenentatge està pensat i basat en la pràctica, a través del joc, que amb el temps els conduirà cap a la teoria d’una forma natural.


A l'escola de música oferim moltes possibilitats d’aprenentatge, i començarem amb petites opcions per anar ampliant cada any. Pensau que només hi ha algunes activitats de grup amb les que partim, entre d'altres, i que en propers cursos, podrem oferir-vos més opcions que estan previstes al projecte de centre, desenvolupant així una escola de música molt interessant

ActivitatAdreçat aImportMensualitat
MÚSICA I MOVIMENT Ed. infantil, a partir dels 3 anys 40€ 42€ (40€ membres AMIPA)
INICIACIÓ 1 Primaria 55€ 98€ (96€ membres AMIPA)
INSTRUMENT INDIVIDUAL Tothom 40€ 147€ (145€ membres AMIPA)
CORAL Tothom Sense Matrícula 22€ (20€ membres AMIPA)
LLENGUATGE MUSICAL Tothom 40€ 42€ (40€ membres AMIPA)
TEATRE Tothom 40€ 42€ (40€ membres AMIPA)
Per a més informació contacteu amb: