SantFrancesc 

Escoltes

L’Agrupament d’Escoltes i Guies – Ramon Llull entén el marc de la natura com una eina per conèixer-se i conèixer, cerca que els al·lots i al·lotes descobreixin les seves pròpies energies en contacte amb el marc natural i que vagin teixint les pròpies responsabilitats i ho facin en un marc atractiu, emocionant i divertit.

Presentació Història de moviment escolta

Instagram