SantFrancesc 

Pastoral

EL TERME “PASTORAL” FA REFERÈNCIA DIRECTA AL PASTOR, JESUCRIST, QUI VETLLA PER TOTS I CADASCUN DELS INTEGRANTS DEL SEU RAMAT, EN ELS QUI ES REFLECTEIX L’AMOR DEL PARE, CREADOR DE TOT.

Per aquest motiu, el Departament de Pastoral del Col•legi Sant Francesc vol ser l’animador de la vida espiritual de tota la Comunitat Educativa, estant present en cadascuna de les etapes formatives, acompanyant als alumnes en la seva vida escolar, ajudant-los a créixer en la triple dimensió personal, social i transcendent.

Per a això, i entorn dels Franciscans de la TOR, el Departament de Pastoral està format per un grup de professors i religiosos, representants de tots els nivells educatius que, des del seu compromís de fe i el seu testimoniatge, programen, animen i avaluen totes les activitats que es plantegen.

En conseqüència, el nostre objectiu no és un altre que col•laborar que els nostres alumnes integrin en la seva formació els valors cristians del PERDÓ, la MISERICÒRDIA, l’ECOLOGIA i la FRATERNITAT que en un futur els farà treballar per una societat més justa. Tot això segons l’exemple de Sant Francesc d’Assis.