SantFrancesc 

Proposta Educativa


Dimensions en què volem educar


I - DIMENSIÓ PERSONAL

Crear un clima familiar, de seguretat, confiança i respecte mutu, on els nostres alumnes es desenvolupin en tots els aspectes i on es faciliti la maduresa afectiva i la valoració positiva de cada un dels membres de la comunitat educativa. Respectar el ritme maduratiu de cada nin/a, ajustant-lo a les seves peculiaritats. Desenvolupar les diferents capacitats dels alumnes, enriquint el seu món interior a través dels diferents recursos. Crear hàbits de treball en els alumnes, amb medis i tècniques adequats, per que puguin elaborar el seu propi pensament i adquirir els coneixements necessaris.

II - DIMENSIÓ RELACIONAL

Facilitar a l’alumnat el contacte directe amb la natura a través de les sortides i altres activitat del Centre. Potenciar un estil de vida saludable, des de l’alimentació, la higiene i el temps. Despertar l’interès per la cura del Centre i el seu entorn, fent el lloc més bell, educatiu, acollidor i enriquidor.

III - AMB LA SOCIETAT

Transmetre el respecte a les minories, la solidaritat, la col•laboració amb els iguals i amb els socialment més desfavorits. Potenciar la participació activa i democràtica de tots els membres de la comunitat educativa, fomentant la llibertat d’expressió, la presa d’acords per consens Compensar les desigualtats, siguin per raons físiques, psíquiques o socio-culturals.

IV - DIMENSIÓ TRANSCENDENT

Facilitar moments de reflexió, oració i convivència per trobar respostes als interrogants que es fan el joves. Oferir a cada un la possibilitat de trobar-se amb Jesucrist des de la seva situació i necessitats concretes. Ajudar a comprometer-se en la construcció d’un món més fratern i solidari.


CARÀCTER PROPI

Entrau a conèixer les característiques pròpies de la nostra escola i de la resta d'escoles franciscanes TOR. Què ens fa diferents? què marca als nostres alumnes? quins valors volem transmetre? Tot això i molt més queda resumit a aquest document fet per membres de les diferents escoles que coneixen i viuen l'esperit franciscà com a estil de vida.


Us de noves tecnologies i tècniques

AICLE (Seccions Europees)

L'Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE, en anglès Content Language Integrated Learning, CLIL) és un corrent de la lingüística aplicada que propugna que als contextos escolars existeixi un major èxit en l'aprenentatge de les llengües estrangeres a quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes com la psicomotricitat (EI) i la plàstica (EP), que per mitjà dels currículums funcionals que tracten aquestes llengües com a assignatures independents.

Intel·ligencies Multiples

Utilitzant noves maneres d'organitzar i fer servir a l'aula, ens servirà per a una educació més individualitzada i per poder atendre la gran diversitat dels alumnes.

Treball Cooperatiu

Parteix de la base que les diferències entre els aprenents són un potencial per a l'aprenentatge. A través de diversos mètodes i tècniques es practica el treball en equip, un context en el qual l'aprenent sempre ha de ser actiu.

PBL (Projectes)

El treball per projectes és una manera d’abordar els continguts de forma globalitzada. Fonaments: aprenentatge significatiu, l'alumne com a centre de l'aprenentatge, partim d'un repte que es resol a un producte.

UKELELE

Fa cinc anys que treballam amb el UKELELE a l'aula de música i ja són molts els nens que ens comenten els seus avenços i èxits amb aquest magnífic instrument, que cada vegada està agafant més adeptes i poc a poc s'està convertint en un instrument proper, familiar i el que més ens interessa als alumnes i professors, un instrument escolar de veritat. Una de les grans avantatges musicals, d'aquest instrument és precisament que ens porta a les aules el món dels acords. L'ukelele és un instrument molt versàtil que permet moltes aplicacions a l'aula de música. Donada la seva pròpia naturalesa ens permet cantar, alhora que toquem acords o melodies, de manera que la pràctica vocal es veu reforçada, tant a nivell pràctic com harmònic i millora l'entonació. D'altra banda, donada la seva varietat de repertori, els alumnes poden tocar milers de melodies en altres llengües, de molts estils i diferents períodes.

Mes contingut al nostre canal de Instagram ...